Gói B?a sáng

Thưởng thức bữa ăn sáng tại Social Circle. Đặt phòng ngay bây giờ và mỗi khách đăng ký dành cho người lớn trong phòng của bạn sẽ được thưởng thức bữa sáng tự chọn mỗi sáng. Bữa sáng có thể được mua thêm cho khách ở mức 9,00 USD / khách.