Thông tin liên l?c

Thông tin liên lạc

Cambria Suites Columbus Polaris
9100 Lyra Drive
Columbus, OH 43240

Điện thoại: 614-841-9100
Fax: 614-841-9107
Email: gm.oh360@choicehotels.com

Tổng Giám đốc:
Chad Eckard
chad.eckard@americanhg.com

Giám đốc bán hàng:
Alberta Burke
Alberta.Burke@americanhg.com

Chủ / Người điều hành:
American Hospitality Group, Inc.
www.americanhg.com

Cambria hotel & suites Website thương hiệu
Cambria hotel & suites Columbus - Polaris